Kalli Kalde (1967)


Kalli Kalde (1967) on õppinud Tartu Kunstikoolis ja Tallinna Ülikoolis. Näitustel esineb maalide ja graafikaga alates 1988. aastast. Eesti Vabagraafikute Ühenduse ja Tartu Kunstnike Liidu liige. On esinenud oma töödega paljudel rahvusvahelistel näitustel üle kogu maailma. Autasud: 2020. a žürii medal Poolas Lodzis (17th International Triennial of Small Graphic Forms), Aasta Graafik 2019 (Eesti Vabagraafikute Ühenduse preemia), 2018. a žürii äramärkimine Kanadas Vancouveris (X Bienal International Miniature Print Exhibition (BIMPE)), 2015. a I preemia Bulgaarias Sofias 14. Lessedra rahvusvahelisel graafikanäitusel, 2015. a II preemia Rootsis Tidaholmis 7. rahvusvahelisel litograafiasümpoosiumil.

kalli.kalde@gmail.com
kalli.kalde.eu/graphic-art