Association of Estonian Printmakers 

Sarah Epping/ Charlotte Biszewski "Nii nagu üleval, nõnda ka all"


Charlotte Biszewski ja Sarah Epping
"Nii nagu üleval, nõnda ka all" GÜ galeriis / "As Above, So Below", GÜ Gallery
15.08 – 30.08. 2023
Olete oodatud näituse avamisele 15. augustil kell 18.00
You are invited to the opening of the exhibition August 15 at 6:00 p.m
"Nii nagu üleval, nõnda ka all" on ühisnäitus, mis ühendab Charlotte Biszewski ja Sarah Eppingu teosed graafikamaailmas. Charlotte Biszewski ulatuslikud puugravüürid viivad meid rännakule läbi tähtede, kaardistades iidsest astronoomiast inspireeritud taevast. Need tähekaardid ei ole pelgalt pildid, vaid kutsuvad esile narratiive ja aukartust, mida meie esivanemad taevalaotuse all tundsid.
Seevastu Sarah Eppingu ofordid uputavad meid lainete alla. Nüansirikast chine collé tehnikat kasutades rullib ta lahti õitsvatest taimedest koosneva veeballeti ja inimese jäetud jälje loodusele, jäädvustades vee all veedetud elu õrna tantsu. Üheskoos loovad need teosed dialoogi ülaltoodud avaruse ja allolevate saladuste vahel, kutsudes vaatajaid uurima meie eksistentsi vastandlikke imesid. Iga pea kohal särava tähe jaoks on sügavuses resoneeriv õitseng, mis tuletab meile meelde elu keerulist seinavaipa.
Sarah Epping on Eestis elav ja töötav Ameerika graafik ja maalikunstnik. Tema doktorikraad Eugeniusz Gepperti Kunsti- ja Disainiakadeemias "Narcosis" oli suuresti inspireeritud Eesti kunstist ja loodusest. Viimase 5 aasta jooksul on ta osalenud enam kui 80 rahvusvahelisel näitusel ja pälvinud aumärke kahel Poola riiklikul konkursil 2019. aastal ning ta pälvis ka Poolas Wrocławis Jerzy Grotowski auhinna. Tema töid on omandanud paljud muuseumid ja eraisikud, millest tähelepanuväärsemad on Hiina Graafikamuuseum Guanlinis ja Kaasaegse Kunsti Muuseum Wroclawis Poolas. Alates 2022. aastast on ta Eesti Vabagraafikute Ühenduse liige ja töötab andmeanalüüsi alal Tallinnas, Eestis.
Charlotte Biszewski on Tartus elav Briti graafik, ta töötab EKAs õppejõuna, samuti TYPA MTÜ juhatajana. Tal on 12-aastane töökogemus graafika ja ajalooliste trükiste uurimise valdkonnas. Tema töö mängib graafika tööstuspärandiga ja ühendab käsitsi valmistatut kaasaegse tehnoloogiaga, kohandades klassikalisi graafika võtteid. Ta omandas doktorikraadi Eugeniusz Gepperti Kaunite Kunstide Akadeemias Wrocławis digitaal- ja eksperimentaaltrükis. Tema auhindade hulka kuuluvad Rebecca Smithi auhind graafika eest, David Cantori mälestusauhind graafika eest ja Grotowski auhind parima doktorikraadi eest kunsti vallas, Wrocławis.
///////
"As Above, So Below", GÜ Gallery
"As Above, So Below", is a collaborative exhibition combining the works of Charlotte Biszewski and Sarah Epping in the evocative world of printmaking. Charlotte Biszewski's expansive woodcuts take us on a stellar journey, mapping the heavens as inspired by ancient astronomy. These star maps are not mere depictions but evoke the narratives and awe our ancestors felt beneath the celestial canopy.
Contrastingly, Sarah Epping's etchings plunge us beneath the waves. Using the nuanced technique of chine collé, she unveils an aquatic ballet of blooming plants and the human mark on the natural world, capturing the delicate dance of life submerged. Together, these works create a dialogue between the vastness above and the mysteries below, inviting viewers to explore the dual wonders of our existence. For each star that sparkles overhead, there's a bloom resonating in the deep, reminding us of the intricate tapestry of life.
Sarah Epping is an American print artist and painter living and working in Estonia. Her Phd at the Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design entitled ‘Narcosis’ was greatly inspired by Estonian art and nature. During the past 5 years she has participated in more than 80 international exhibitions and received honorable mentions in two national Polish competitions in 2019 and was deemed a Laureate of the Jerzy Grotowski Award in Wrocław, Poland. Her works have been acquired by many museums and private persons, the most notable of which are the China Printmaking Museum in Guanlin and the Museum of Contemporary Art in Wroclaw, Poland. As of 2022 she is a member of Eesti Vabagraafikute Ühendus and is working in the field of data analysis in Tallinn, Estonia.
Charlotte Biszewski is a British printmaker living in Tartu, she works as a lecturer at EKA, as well as the director of TYPA MTÜ. She has 12 years of experience working within the field of printmaking and historical print research. Her work plays with the industrial heritage of printmaking and combines the handmade with contemporary technology, adapting the tools of the classical printmakers. She completed a Ph.D. at the Academy of Fine Arts Eugeniusz Geppert, in Wrocław, in digital and experimental print. Her awards include the Rebecca Smith Award for fine-art printmaking, the David Cantor Memorial Award for printmaking, and the Grotowski Prize for best Ph.D. in the field of art, in Wrocław.

Eelmine
Jolanta Gmur "Haptilised värvid"
Järgmine
Vladimir Taiger "Pildid"

Lisa kommentaar

Email again: