Association of Estonian Printmakers 

Jolanta Gmur "Haptilised värvid"


Jolanta Gmur
HAPTILISED VÄRVID
Näitus GÜ galeriis 2.08- 12. 08 2023
Kunst kasutab metafooride keelt. Nende koodide ja sümbolite kaudu edastab kunstnik sõnumit. Iga küsimus, mis minu peas tekib, peegeldub lõuendil, paberil, aga ka filmi vormis või sõnas. Järgides Ludwig Wittgensteini mõtet: Minu keele piirid tähendavad minu maailma piire; võime järeldada, et värvi nimetamine on otseselt seotud meie teadmistega selle teema kohta.
Tänu meie intuitsioonile on võimalik tõlgendada mis tahes abstraktseid nähtusi. Teeme teoreetilise eelduse, et värvi pole olemas. Millegi siniseks või punaseks identifitseerimine on
vaid konkreetse koodi küsimus, mida me kasutame üksteisega suhtlemiseks. Samas, kas me näeme samale objektile mõtiskledes absoluutselt sama asja? Kas me loeme sama koodi ühtemoodi?
Ekspressiivseid pintslitõmbeid ja erksaid värve tugevdab erutustunne. Läbivad struktuurid ja värvid loovad juurde pindasid ja optilisi illusioone. Graaafika tegemine ühendab erinevaid aspekte, mis on minu jaoks väga olulised. Esiteks jäädvustab see iga kivi- või plastplaadile jäetud jälje ning võimaldab integreerida ka erinevaid vorme ja värve. See spetsiifiline tehnika annab mulle piiramatult väljendusvõimalusi.
Minu kunstiline tegevus põhineb peamiselt ekspressiivsel “siin ja praegu” tegevusel. See nõuab intensiivset vaimset pingutust, nii „sellesse“ hetke „sisenemiseks“ kui ka iga varem kavandatud pintslitõmbe loomiseks.
Graafika trükkimiseks kasutan traditsioonilisi võtteid ja tööriistu. Kasutan erinevaid tehnikaid (litograafiakivi, plast, vaskplaat). Maatriksile maalimiseks kasutan pintslit, mille tegin ise.
Pintslitõmbed kannan otse plaadile ja trükin sealt otse monotüüpia tehnikas.
HAPTIC COLOURS
Art operates using the language of the metaphor. Through these codes and symbols, the artist conveys a message. Each question that is created in my head is being reflected on the canvas, paper as well as in the form of film or words.
Following the thought of Ludwig Wittgenstein: “The limits of my language mean the limits of my world”. We may conclude that naming colour is directly related to our knowledge of its subject. Due to our intuition, it is possible to interpret any abstract phenomena. Let’s make the theoretical assumption that “colour” does not exist. Identifying something as “blue” or “red” is just a matter of a specific “code” which we use in order to communicate with one another. However, when contemplating the same object, do we see absolutely the same thing? Do we read the same “code” in the same way?
Expressive gestural strokes and vivid colours are strengthened by the sense of excitation.
The permeate structures and colours create additional spaces and optical illusions.
Printmaking connects various aspects that are of great importance to me. First of all, it registers each impression left on a stone or plastic plate and also lets me integrate various forms and colours. This specific technique allows me an unlimited sense of expression. My artistic activity is based mainly on an expressive here and now action. It requires an intense mental effort to enter into that particular moment as well as to create strokes that have been planned beforehand.
I print using traditional techniques and tools. I use various matrices (lithography stone, plastic, copper plate). I paint on a matrix using a brush which I made myself. My strokes are made directly onto the plate without the use of other mediums.

Eelmine
Muhu Print näitus
Järgmine
Sarah Epping/ Charlotte Biszewski "Nii nagu üleval, nõnda ka all"

Lisa kommentaar

Email again: