Association of Estonian Printmakers 

Harkes & Prekup "Maapind puu all kihas nagu kogudus"

(EST / ENG & PУC ↓)
Ootame sind Hannah Harkesi ja Mari Prekupi näituse “Maapind puu all kihas nagu kogudus” avamisele Draakoni galeriis sel reedel, 24. novembril kell 18.00.

Hannah Harkes (sco) ja Mari Prekup (est) on toimetanud ühiselt Tallinnas Grafodroomi graafikastuudios alates 2013. aastast ning teinud tihedat koostööd, sealhulgas performatiivses koosluses Graforotika ning nüüd ka pärimuskultuurile, eriti hiiepuudega seonduvale suunatud platvormi Grafolkloor all. 2016. kevadest on kunstnikud käinud külas erinevatel väärikatel puudel, kogunud põnevaid lugusid ning legende ning interpreteerinud seda läbi graafikameele ja ruumi. Näitus “Maapind puu all kihas nagu kogudus” ongi kunstnike loomingulise uurimustöö esimene avalik vili. Draakoni galeriis saadavad ülespanekut erinevad sündmused, loengud ja töötoad.

Eesti hiiepuud on pika, põneva looga olendid, kes annavad ühtviisi head saadust kõigile huvilistele – akadeemikutest muinasjutuvestjateni, tervisesportlastest kunstnikeni, maausulistest metsaärikateni. Hiied on kummalised ja põnevad kohad ning mida rohkem nende kohta uurida, seda huvitavamaid aspekte välja koorub.

Temaatiliselt keskendub see universaalsetele teemadele nagu pärimus, surm ning teadmatus. Loomeprotsess toetub psühhogeograafilisele metodoloogiale, nii nagu seda on määratlenud Guy Debord*.

Palju tähtsaid riitusi ning religioosseid praktikaid on Eestis vanematel aegadel koondunud looduslikesse pühapaikadesse ehk hiitesse – olgu selleks siis püha puudesalu, kivi, allikas või kõik kolm koos. Esivanemate austamine oli olulisel kohal – nendegi viimne puhkepaik oli püha. Kuigi vanad matmistavad on suuresti ajas kaduma läinud, leiame teateid säärastest kommetest ka 17. ja 18. sajandist. Peale matmispaiga leiame hiitest teisigi vaimuolendeid nagu haldjad, hiieneitsid, hiiekoerad, puude hinged ja mõistagi isikulised paigapäritolud. Täna on märgata pärimusfolkloori uut kogumisperioodi ning katseid maausu hääbunud praktikaid jätkata või ellu äratada. See uus ärkamine ei ole mitte ainult Eestile omane, vaid on toimumas viimastel kümnenditel ülemaailmselt. Mida sügavamalt me pühapuude ajalukku kaevume, seda enam leiame kultuurideüleseid jagatud juuri ühistes narratiivides. Grafolkloori töö edasi arenedes avastame me pärimuskultuuri erinevates riikides, alustades Lätist, Skandinaaviast ja Šoti Shetlandi saartest, võrreldes hiiepuude mütoloogiaid ning kogemusi.

Näituse installatiivne vorm on valminud koostöös arhitekt Kaarel Künnapiga, tänu kellele näeme seost arhitektuuriga looduses, kus iga organism saab tuge ja toitu teistelt ümbritsevatelt organismidelt, moodustades niiviisi kokku peene infrastruktuuri erinevatest ühenduslülidest. Läbi folkloori arhitektuurse kaardistamise leiame, et ka paigad ning narratiivid omavad toetavat ja sõltuvat omavahelist suhet; installatsioon tähistab individuaalseid mütoloogilisi fragmente vormis, milles peegeldub nende kultuuriline kontekst ja olemus – üks killuke suurest mosaiigist.

Laseme ennast mõjutada geograafilistest uskumustest ning pärimustest. Kogutud andmed: visuaalsed materjalid, narratiivid, mütoloogilised, ajaloolised ja emotsionaalsed kanduvad pildiliselt üheks tervikuks. Samamoodi nagu müüdid jõuavad meieni läbi jagatud hääle, on lõigatud mitme peale ka installatsiooni linoollõiked, võimaldades sellega seguneda meie erinevatel väljendusviisidel.

“Maapind puu all kihas nagu kogudus” jääb avatuks 30. detsembrini.
Näitust toetab Eesti Kultuurkapital ja Eesti Kunstnike Liit

Täname: Graafikakoda ja Uku Kann, Labora, Kaarel Künnap, Mihkel Lember, Tõnu Narro, Ahto Kaasik, Kristiina Paabus, Villem Jahu, Tuutu, Karin Link, Lauri Luud, Mall Paris, Johan Pajupuu, Aet, Margit ja Aino Admann, Bill Harkes, Õie-Mari Aasmäe, Anu Sillaots, Mikk Sarv, Triin Pruul, Jarõna Ilo, Lianne Teder, Lauri Tankler, Eve Tisler, Lauri Tankler, Fiona Barnes, Olga Titova, Igor Prekup, Anto Liivat, Katrin Reimann, Lianne Teder ja paljud teised.

Lisainfo: grafodroom@gmail.com
_ _ _ _ _ _ __ _ _ _

Hannah Harkes on kunstik, kes väljendab end peamiselt graafika ja installatsioonikunsti kaudu. Tema kunstipraktika on mõjutatud olukordadest, kus siirus kohtub absurditunnetusega. Harkes on omandanud bakalaeureusekraadi Gray’s School of Art’is Šotimaal aastal 2011 ja on pärast seda asunud elama Eestisse. Lisaks rahvusvahelisele näitusetegevusele on ta üks Ptarmigan’i projektiruumi eestvedajatest, õpetab joonistamist ja graafikat Eesti Kunstiakadeemias ning töötab trükimeistrina Laboras. Hetkel õpib Hannah Harkes Winchesteri Ülikooli magistriõppe erialal “Surm, religioon ja kultuur”, mille õppekava lõimub ilusti käesoleva näituseprojektiga. https://hannahharkes.com/

Mari Prekup on omandanud magistrikraadi Eesti Kunstiakadeemia vabade kunstide teaduskonnas aastal 2015. Kunstnikuna huvitab teda pärand, erinevad üleelamised ja ümbritsev – selle ärritav ja kaasav mõju. Grafodroomi graafikastuudios tegutsedes huvitub ta traditsioonilistest tehnikatest eesmärgiga leida ühisosa uute meediatega. Prekupit huvitavad grupidünaamikad, oma praktikas ühendab ta installatsiooni, näitusepraktikat ja etenduskunste.

Kaarel Künnap on linnaplaneerija, arhitekt ja luuletaja. Ta on õppinud Eesti Kunstiakadeemias, hetkel töötab büroos Mudel Arhitektid. Tema tööd keskenduvad peamiselt ühiskonna, inimese, keskkonna ja ruumi vahelistele seostele.
http://mudelarhitektid.ee/

 

Tegevusprogramm:

24. november 18:00
Näituse “Maapind puu all kihas nagu kogudus” avamine.

30. november 18:00
Arhitektivestlus. “Maapind puu all kihas nagu kogudus” näituse installatsioon on saanud teoks tänu arhitekt Kaarel Künnapile, kes on olnud meie pidev koostööpartner projekti algusest saati. Installatsioon koosneb 86st kolmnurksest lõuendipaneelist, mis moodustavad ühe, skulpturaalse terviku. Künnap jagab oma muljed ja kogemusi koostööst ja räägib enda töö tehnilistest ja loomingulistest aspektidest.

2. detsember 15:00
Ümarlaud. Kogunetakse näituseruumi, et kuulata ja ise jagada erinevaid kogemusi ning pärmusi, mis hiitetraditsioonidega seonduvad. Üritus on vabas vormis, aga oleme kutsunud ka neid külalisi, kel kindlalt teame olevat põnevat materjali, et jutuots mõnusamalt veerema hakkaks.

5. detsember 12:00
Nõmme Vaba Aja Keskuse ekskursioon. Väikese bussiga tuleb ekskursoonile Nõmme Vaba Aja Keskuse pensionäride maaliring, mida juhatab kunstnik ja õpetaja Mall Paris. Näituse kunstnikud tutvustavad oma töömeetodit ja jagavad omi intriige puudefolkloorist. Pärast külastavad kunstnikud kunstiringi nende koduklassis ja viivad läbi seal töötoa, kus avastame söega joonistades eri võimalusi looduse jäädvustamisel ning jagame pärimuslugusid. Püüame selle üritusega kaasata eri põlvkondasid ning võimaldada osa võtta kultuuriprogrammist ka inimestel, kel tervis ei võimalda iseseisvalt suuri ettevõtmisi.

7. detsember 17:00
Töötuba. Kaks EKA ning TLÜ magistritudengit, Viire Jagomägi ja Yyhely Hälvin viivad läbi “käed-külge” workshopi hiiepuudega seotud rituaalidest. Osalejad saavad diskuteerida antud teemaväljas ja luua objekti, mis kannab endas isiklikku ja sümboolset tähendust

18. detsember 18:00
Performatiivne kunstnikuvestlus Hannah Harkesi ja Mari Prekupiga Johan Pajupuu dirigeerimisel.
Johan Pajupuu on kunstnik, kes töötab nii visuaalkunsti kui performance’i vallas. Tema kujundatud kunstnikuvestluste sari, mis sai alguse 2014. uurib kunstiku kui määrangu olemust, mängides autentsuse mõistega meie kultuuriskeenel. Läbi ette valmistatud stsenaariumite, dekoratsioonide ning mängude kunstnike imagoga kontrollib Pajupuu vestlusvormi, mis harjumuspäraselt on pigem vaba ja spontaanne.

16. detsember 12:00
Grupiekskursoon hiide. Avatud üritus kõigile soovijatele. Kogunetakse Draakoni galeriis ning minnakse siis ühiselt, tellitud bussiga Harjumaal asuvasse hiiepaika. Kohapeal on planeeritud performance ja tutvustatakse kohapärimust. Ekskursiooniga saab ühineda ka iseseisvalt – selleks saab varakult jagatud täpsed juhised ning kaart.

27. detsember 18:00
Ahto Kaasiku loeng ning raamatututvustus. Ahto Kaasik on looduslike pühapaikade ja rahvapärimuse uurija ning tutvustaja, Maavalla Koja asutaja ning vanem(2005–2014), samuti Tartu Ülikooli loenguandja ning Looduslike pühapaikade keskuse juhataja. Hiljuti on tema sulest ilmunud kaks mahukat raamatut; “Põlised pühapaigad”(2016) ja “Pühapaikade teejuht”(2017). Draakonis räägib ta pikemalt Eestipõliste pühapaikade fenomenist, pärimuse säilitamisest ning jagamisest. Lisaks saab praktilisi nõuandeid kuidas iseseisvalt hiisi (taas)leida. Loengule järgneb küsimuste-vastuste voor vabas vormis.

27.november kuni 21. detsember
ajad kokkuleppel
Kooliõpilaste kohtumised kunstnikega. Vanalinna Hariduskolleegiumiga on plaanitud ekskursioonid näitusele “Maapind kihas puu all nagu kogudus”. Tulenevalt kooli asukohast käivad õpilased Draakoni galeriis tihti niikuinii, kuid seekord soovime võimaldada lisandväärtusena suhelda kunstnikega. Jutuks ei tule mitte ainult näituse teema vaid ka kunstiteoste produtseerimise praktilised aspektid. Et nii näitus kui ka Grafolkloori platvorm on koostöö mitmete eri distsipliini vahel, toovad need vestlused esile näiteks seda, kuidas erinevad koolitunnid nagu matemaatika, ajalugu ja kirjandus võivad olla visuaalkunstis väga olulised.
Programm on avatud ka teiste koolide õpilastele.

Ajakohaseid andmeid on võimalik kontrollidahttps://grafolkloor.wordpress.com/2017/11/16/events/

_________________________________

You are invited to the opening of ’The Ground Beneath The Tree Moved Like A Congregation’, a collaborative exhibition by Hannah Harkes and Mari Prekup, opening on the 24th of November at 6pm.

Hannah Harkes and Mari Prekup have shared a working space at Grafodroom printmaking studios in Tallinn since 2013 and have worked closely together on many projects, including the performative collaboration Graforotika (2014-2015) and now, through their new collaborative artistic platform Grafolkoor, they are focusing on folkloric culture, in particular hiipuud (holy trees). Since the spring of 2016 the artists have been making trips to sites across Estonia to visit ancient trees, collecting intriguing stories and legends, and then interpreting these narratives and experiences through the forms of printmaking and sculptural space. The exhibition ’The Ground Beneath The Tree Moved Like A Congregation’ in Draakoni gallery presents the first fruits of this artistic research work. In conjunction with the exhibition the artists are creating an event programme which includes various talks, workshops, and happenings.

Old trees are beings with long, exciting stories, the understanding of which can be rewarding to people from all walks of life, from academics to storytellers, hikers to artists, nature worshippers to forestry businesspeople. Holy trees are strange and exciting places and as we continue to explore them, more and more fascinating aspects begin to peel out. Thematically, the Grafolkloor project addresses universal topics such as folklore, death, and the unknown. The creative process is grounded in psychogeography (defined in 1955 by Guy Debord as ‘the study of the precise laws and specific effects of the geographical environment, consciously organized or not, on the emotions and behavior of individuals’*).

In old times, many important rites and religious practices in Estonia were centred on natural sacred places – whether a holy tree, stone, spring, or all three together. When honouring ancestors, a place of particular importance was their final resting place which was felt as sacred. Although these old burial grounds have largely disappeared over time, there has been instances found of this happening in the 17th and 18th centuries. In addition to burial sites, we find records of sacred groves being connected to mythological beings such as giants, fairies, ghost-dogs, tree-spirits and of course many personal tales and mythologies.

The installative exhibition is the result of a collaboration with architect Kaarel Künnap, thanks to whom we can see the connection between architecture and nature, where each orgamism is supported by nutrients and food from surrounding organisms, forming a fine infrastructure of multiple connections. Through the architectural mapping of folklore we can find that the relationships between places as well as narratives are connected to and supported by an interdependant structure; the installation refers to individual mythologies in fragmented forms, which reflect their cultural context and essence – one fragment from a large mosaic.
The collected parts – visual materials, narratives, mythologies, histories and sensations – are collated into a single whole.

’The Ground Beneath The Tree Moved Like A Congregation’ exhibition continues until the 30th of December.

Thank you: Graafikakoda ja Uku Kann, Labora, Kaarel Künnap, Mihkel Lember, Tõnu Narro, Ahto Kaasik, Kristiina Paabus, Villem Jahu, Tuutu, Karin Link, Lauri Luud, Mall Paris, Johan Pajupuu, Aet, Margit ja Aino Admann, Bill Harkes, Õie-Mari Aasmäe, Anu Sillaots, Mikk Sarv, Triin Pruul, Jarõna Ilo, Lianne Teder, Lauri Tankler, Eve Tisler, Lauri Tankler, Fiona Barnes, Olga Titova, Igor Prekup, Anto Liivat, Katrin Reimann, Lianne Teder and many others.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Hannah Harkes
Hannah Harkes is an interdisciplinary artist, working mostly with printmaking, installation and event. Her artistic practice is influenced by situations in which sincerity meets absurdity. Harkes graduated with a BA Hons in Fine Art Printmaking from Gray’s School of Art, in Scotland, in 2011, and has been based in Tallinn, Estonia since. As well as exhibiting internationally, she has worked in various roles within the cultural sector, including co-running Ptarmigan project space; teaching drawing and printmaking at the Estonian Academy of the Arts; and working as the letterpress master at Labora. Hannah Harkes is currently studying on the MA course ‘Death, Religion and Culture’ at the University of Winchester and her coursework naturally runs into this project.
https://hannahharkes.com

Mari Prekup
Mari Prekup graduated with an MA from the Estonian Academy of Arts, in the field of Fine Arts, in 2015. She finds her inspiration from heritage, her own experiences, from what’s irritating and from what surrounds her. She deals with old traditions of printmaking at Grafodroom studio, trying to find loopholes for connecting these to new media. Prekup is particularly interested in group dynamics, created by joint projects, installations, organisation of exhibitions and performing arts.

Kaarel Künnap
Kaarel Künnap is a city planner, an architect and a poet, who studied at the Estonian Academy of Arts. Currently practicing at Mudel Architects, his work is often focused on the interrelations between society, human psyche, environment and space.
http://mudelarhitektid.ee

_________________________________

Ждем вас на открытии выставки Ханны Харкес и Мари Прекуп «Земля под сенью дерева как сакральный объект» в галерее Драакони в эту пятницу, 24 ноября, в 18 часов.

Ханна Харкес (Шотландия) и Мари Прекуп (Эстония) работают вместе в таллиннской студии графики Grafodroom с 2013 года и с тех пор часто делают совместные проекты, в том числе перформативное сообщество Graforotika, а также связанная с культурой древних преданий, особенно о священных деревьях, платформа Grafolkloor. С весны 2016 года художницы ездили в сельскую местность изучать разные почитаемые деревья, собирали занимательные истории и легенды и интерпретировали их в скульптуре и графике. Выставка «Земля под сенью дерева как сакральный объект» – первый представляемый публике результат творческой и исследовательской работы художниц. В галерее Драакони также проходят различные мероприятия, лекции и мастер-классы.

Эстонские священные деревья – это создания с длинной и интересной историей, которые одинаково передают свои послания всем заинтересованным: академикам и сказочникам, путешественникам и художникам, фанатикам природы и лесоторговцам. Священные рощи – загадочные и притягательные места, и чем больше о них узнаешь, тем более интересные аспекты открываются. Тематически это сосредотачивается на универсальных темах, таких, как предание, смерть или неведение. Творческий процесс опирается на психогеографическую методологию, так, как это определил Ги Дебо́р.

Многие важные ритуалы и религиозные практики в Эстонии в старые времена были сосредоточены вокруг природных святилищ и почитаемых мест, будь то священная роща, камень, источник или все они вместе взятые. Почитание прародителей занимало важное место – место их последнего упокоения было священным. Хотя древние захоронения в большинстве своем не сохранились, мы находим сведения о таких обычаях и в XVII и XVIII веках. Кроме мест захоронения, мы находим в преданиях разных существ вроде великанов, фей, духов в образе дев и собак, духов деревьев и, разумеется, духов предков. Сегодня наметился новый период собирания фольклора – попытки продолжить или возродить исчезнувшие практики поклонения земле.

Это возрождение в последние десятилетия происходит не только в Эстонии, но и во всем мире. Чем глубже мы проникаем в историю священных деревьев, тем больше находим культурных соответствий. В процессе работы над проектом Grafolkloor мы открыли культуру преданий в разных государствах, начиная с Латвии, Скандинавии и шотландских островов, сравнивая их опыт и мифологию священных деревьев.

Выставка в форме инсталляции была подготовлена совместно с архитектором Каарелом Кюннапом, благодаря которому мы увидели связь архитектуры с природой, где каждый организм получает силу и поддержку от других окружающих его организмов. Инсталляция сделана в форме отдельных мифологических фрагментов, в которых отражается их культурный контекст и характер – один фрагмент большой мозаики.

Мы испытали на себе влияние местных поверий и преданий. Собранные данные – изобразительные материалы, повествования, мифологические, исторические и эмоциональные составляющие – художественно объединены в одно целое. И поскольку мифы доходят до нас как разрозненные голоса, инсталляция также разделена на много частей, которые каждый может объединить в своем воображении.

Выставка «Земля под сенью дерева как сакральный объект» открыта до 30 декабря. Выставку поддержали фонд Eesti Kultuurkapital и Союз художников Эстонии.

Благодарим: Объединение графиков и Уку Канна, Labora, Каарела Кюннапа, Михкеля Лембера, Тыну Нарро, Ахто Каасика, Кристийну Паабус, Виллема Яху, Тууту, Карин Линк, Лаури Лууда, Малль Парис, Йохана Паюпуу, Аэт, Маргит и Айно Адманн, Билла Харкеса, Ыйе-Мари Аасмяэ, Ану Силлаотс, Микка Сарва, Трийн Прулль, Ярину Ило, Лианне Тедер, Лаури Танклера, Фиону Барнес, Игоря Прекупа, Ольгу Титову, Анто Лийвата, Катрин Рейманн и многих других!

Дополнительная информация: https://grafolkloor.wordpress.com/
https://www.facebook.com/Grafolkloor/
grafodroom@gmail.comEelmine
Tartu Trükimuuseumis "Hell Hunt and the Slippery She-Wolf | Inspiratsioon"
Järgmine
Lilli-Krõõt Repnau “Hääle õigus”

Lisa kommentaar

Email again: