Association of Estonian Printmakers 

Kadri Toom "Nägemisviise perifeeriast"


Teisipäevast, 8. veebruarist 2022 on Draakoni galeriis avatud Kadri Toomi isiknäitus „Nägemisviise perifeeriast“. Näitus jääb avatuks 5. märtsini 2022.

Tühjad maastikud on olemas oma mitteolemises, nad tuikavad ja tukslevad igatsuses
Näituse „Nägemisviise perifeeriast“ idee tõukub maastikukogemusest. Galeriis on eksponeeritud graafilised teosed, mida võib mõtteliselt jaotada kolmeks:
Tondo formaadis teoste tähelepanu keskpunkti on koondunud perifeersed, servatagused maastikud, kus puudub nähtav inimtegevuse jälg. Silme ette võib manada sööti jäetud – lageda, avara, kuiva ja õhukese mullakihiga maa. Tühjad pinnalaotused on kordi mõõdistatud, pildistatud, joonestatud, uuritud, digiteeritud ja leppemärgistatud. Seesugustel servaaladel, lagendikel, võsastunud küngastel on koha potentsiaal. Perifeerial on potensiaali ruumimuutuseks, tühjal kohal metamorfoosiks. Mitmete digitaalsete kihistuste loomisel tuuakse mängu esiletõstvad intensiivsed toonid. Infot vahendavad helendavad ekraanid võimendavad maastike kuma. Nad on krüptilised, intensiivsed, ahvatlevad ja korrastatud. Sellest koosmõjust kerkivad pruunidele maalappidele uued kummastavad nägemused.
Galerii seintel paiknevad rabajärvede kontuurid ja pilvede vastupeegeldused kõnelevad maastiku kogemisest keha kaudu. Unikaalne võimalus siseneda füüsiliselt maastikku annab priviligeeritud staatuse. Liuelda pehmesse, tumedasse ning libedasse põhjatusse rabajärve. Olla ümbritsetud tumedast veest ning silmitseda vee pealispinnalt vastu peegelduvat taevast. Hõljuda maa ja taeva vahel, ümbritseda end täielikult maastikuga.
Graafiline seeria „Kuhu kadusid kullerkupud? Hommage Lore Kutscherale (1917– 2008)“ paljastab üheksa taime juured. Graafikaseerias on kasutatud Austria botaaniku, juureuurija ja taimesotsioloog Lore Kutschera botaanilisi joonistusi, mis on viidud tsüanotüüpia tehnikasse. Värvikihid on trükitud monotüüpia ja siiditrüki tehnikaid kasutades. Erksate värvitoonide valik rõhutab mullastiku elurikkuse vähenemist ning viitab valitsevale mentaliteedile – rohkem, efektiivsemalt, kiiremini.
Kadri Toom (1984) keskendub loomingus eksperimentaalsele kaasaegsele graafikale. Kadri Toomi paeluvad teemad, mis on seotud ruumi, vaikuse, tühjuse ja hetkelisusega. Ta seob loomingus erinevaid tehnikaid ja materjale. Lisaks maali ja graafika omavahelisele sidumisele kasutab ta teoste eksponeerimisel insallatiivseid võtteid.
Kuulub Eesti Kunstnike Liitu ja Eesti Vabagraafikute Ühendusse. Juhendab Eesti Kunstiakadeemias ja Tartu Kõrgemas Kunstikoolis Pallas tudengeid vabagraafika kursustel. Kadri Toom on lõpetanud Tartu Kõrgema Kunstikooli maalingute osakonna aastal 2006 ja Eesti Kunstiakadeemia graafika osakonna magistrikraadiga 2009. aastal. Õpingute ajal täiendas end Erasmuse stipendiaadina Saimaa Rakenduskõrgkoolis (Saimaa University of Applied Sciences) Soomes. Pärast õpinguid on ta viibinud erinevates residentuurides, osalenud mitmetes rahvusvahelistes kunstiprojektides ja töötubades. Isiknäitusi on tal lisaks Eestile olnud Lätis, Soomes, Rootsis, Saksamaal, Šveitsis ja Tšehhis.
Näitust toetavad Eesti Kultuurkapital ja Eesti Kultuuriministeerium.
Näituseid Draakoni galeriis toetavad Eesti Kultuurkapital, Eesti Kultuuriministeerium ja Liviko AS.


*****
Kadri Toom's personal exhibition "Ways of Seeing the Periphery" will be open in Draakon gallery from Tuesday, February 8, 2022. Exhibition will be open until March 5, 2022.
Empty landscapes exist in their non-existence, pulsating and undulating in yearning
The idea of Ways of Seeing the Periphery has born out of a landscape experience. The artist has exhibited graphic prints that can be conceptually divided into three:
The focus in the pieces completed in tondo format lies on peripheral, marginal landscapes that bear no visible trace of human activity. One can visualize a fallow ground – an open field, covered with dry and thin layer of soil. Empty planes have been repeatedly surveyed, photographed, drawn, explored, digitalized and marked. Such peripheries, planes and brushy hillocks are potential spaces. Periphery has potential for spatial change, an empty space has potential for metamorphosis. While creating digital strata, intensive and highlighted tones are involved. The luminous screens mediating information emphasize the glow of landscapes. These are cryptical, intensive, enchanting and organized. Out of this concurrence, new and uncanny visions will arise to the brown fields.
There are outlines of bog pools and reflections of clouds on the gallery walls, talking about the bodily experience of landscape. The unique opportunity to physically enter the landscape gives a privileged status. To glide into a soft, dark and slippery bottomless bog lake. To be surrounded by dark water and to observe the sky reflecting back from the surface of the water. To float between the sky and the ground, to surround oneself entirely by the landscape.
The printmaking series “Where did the globeflowers go? Homage to Lore Kutschera (1917–2008)” reveals the roots of nine plants. The botanical drawings by Austrian botanist, phytosociologist and researcher of plant root systems have been used in the series where Toom has transferred these into cyanotypes. The layers of paint have been printed while using the monotyping and screenprinting techniques. The choice of vibrant colours emphasizes the decrease of the biodiversity in soil and refers to the overall mentality that agitates to produce more, faster and with less costs.
Kadri Toom (b. 1984) focuses on experimental contemporary printmaking in her artistic practice. Kadri Toom inspired by themes related to space, silence, emptiness and ephemerality. In her artwork, Toom combines various techniques and materials; and besides connecting painting and printmaking, the artist applies installative tools while exhibiting her pieces. Toom is a member of the Estonian Artists' Association and Association of Estonian Printmakers. She teaches printmaking at the Estonian Academy of Arts and Pallas University of Applied Sciences in Tartu.
Kadri Toom has graduated from the department of painting at Tartu Art College in 2006 and obtained MA degree in printmaking at the Estonian Academy of Arts in 2009. During her studies, Toom has had an exchange student grant at Saimaa University of Applied Sciences in Finland. She has been in artist residencies and taken part in several international art projects and workshops. Toom has held personal exhibitions in Estonia, Latvia, Finland, Sweden, Germany, Switzerland and Czech Republic.
Exhibition is supported by the Cultural Endowment of Estonia and Estonian Ministry of Culture.

Exhibitions in Draakon gallery are supported by the Cultural Endowment of Estonia, Estonian Ministry of Culture and Liviko Ltd.

Eelmine
IPEP India rahvusvahelise graafikavahetuse näitus Bach Art Gallerys
Järgmine
Evelyn Grzinich "Ei ole midagi elavamat kui..."

Lisa kommentaar

Email again: