Association of Estonian Printmakers 

Britta Benno „Ruinenlust Lasnamäel”

Kolmapäevast, 25. novembrist 2020 on Hobusepea galeriis avatud Britta Benno isiknäitus „Ruinenlust Lasnamäel”. Näitus jääb avatuks 14. detsembrini 2020.
Lõunaunest ärgates oli ta moondunud hiiglaslikuks seni tundmatuks tuleviku dinosauruseks. Udu taga oli aimata kuppelmaastikule pillutud vettinuid majakobakaid. Need olid juhuse tahtel hästi säilinud paneelmajade varemed paigas, mida kutsuti kord Lasnamäeks.Aknaid-uksi risttahukatel polnud, tühjade avade taga irvitas pimedus hambutut naeratust. Ometi polnud aknaaukude taga tühjus – uus elu oli kolinud sisse Lasnamäele. Seal elasid temasugused elukad – suured, imelised loomad, kelle esivanemad pärinesid kaugest antropotseenist.„Ruinenlust Lasnamäel“ on ulmeline tulevikuvaade inimesejärgsele linnamaastikule, kus džungel ja mägimaastik ühes tulevikuolenditega on üle võtnud magalarajooni varemed. Nauding varemete vaatamisest, Ruinenlust, on projitseeritud raske tähenduste koorma minetanud Lasnamäe linnaosale, millele vihjavad majamudelid nukuanimatsioonis ja joonistused ofortidel, justkui leiud iidsest tsivilisatsioonist.Tehniliselt aeganõudvad ja vanaaegsed kunstid, trükigraafika ning stereoskoopiline ümarnukufilm ühes klavessiinimuusikaga moodustavad installatiivse lavastuse. Mure keskkonna düstoopilise seisukorra pärast ajendab kujutlema inimesejärgset tulevikku. Kunstide hübriid ja kihiliselt kombineerimine saab kujutlemise/kujutamise tööriistaks.Hobusepea galerii näitus on ühtlasi Britta Benno Eesti Kunstiakadeemia doktoriõppe teine eelretsenseeritud loominguline väljund. Benno kunstiku-uurimus tegeleb ulmelise maastiku kujutamisega laiendatud joonistus- ja trükikunsti väljal.Britta Benno (1984) on Tallinnas elav ja töötav joonistus- ja graafikakunstnik. Teda huvitavad erinevad hübriidtehnikad ja materjalid ning nende kõrvutamisel ja laiendamisel avanevad uued perspektiivid. Benno viimaste aastate näitused toimivad seriaalselt, kujutades inimesejärgseid linnamaastikke. Kontseptuaalsed võtmesõnad on mälu, võim ja tähenduste kaduvus (varemed), kujutlemine (worlding), graafiku mõttetööriistad (kihiliselt mõtlemine) ning posthumanistlikud filosoofia suunad.
Benno viimane, residentuuris valminud teostega hüpiknäitus „Saamisest maa(stiku)ks“ (Of Becoming a Shape of a Land(Scape)) oli avatud mõned päevad Outvert galeriis, Islandil. Tallinnas eksponeerus näituseprojekt ühes kunstnik Heather Beardsleyˈga „Oli mul kord …“ projektiruumis Kraam 2019. aasta sügisel ning olulisim isiknäitus „Düstoopiline Tallinn“ oli avatud Kunstihoone galeriis 2019. aasta suvel.Aitäh: Ragnar Neljandi (operaator, animaator, järeltöö), Heigo Eeriksoo (nukumeister), Mait Eerik (dekoratsioonimeister)
Näituseteoste valmimist toetab Eesti Kultuurkapital ja Nukufilm OÜ.Näituseid Hobusepea galeriis toetavad Eesti Kultuurkapital, Eesti Kultuuriministeerium ja Liviko AS.

Britta Benno’s personal exhibition Ruinenlust in Lasnamäe will be open in Hobusepea gallery since Wednesday, November 25th, 2020. Exhibition will be open until December 14, 2020.When waking up from a lunch-time nap, it had transformed to a gigantic future dinosaur that no one had ever seen before. One can imagine the soaked bulks of houses thrown on a hillocky landscape behind the fog. These are the ruins of concrete panel houses that have luckily survived in a spot that once was called Lasnamäe.The cuboids had no windows nor doors, darkness smirked its toothless grin behind the cavities. And yet, there was no emptiness there – new life had moved in Lasnamäe. Creatures like the dinosaur were living there – huge, miraculous animals whose ancestors originated from the Anthropocene.Ruinenlust in Lasnamäe is a science fictional prospective to post-human urban landscape where jungle and mountaneous terrain with the future creatures have taken over the ruins of a former bedroom community. Pleasure of looking at the ruins, Ruinenlust, is projected to the district of Lasnamäe that has lost the heavy burden of meanings. The message has been expressed through the models of houses characteristic to Lasnamäe have been used in puppet animation as well as the etching drawings that look like findings from an ancient civilisation.Marginal and old-time arts, printmaking and stereoscopic puppet animation accompanied by harpsichord music form a staged installation. Concern about the dystopian state of our environment motivates to imagine the post-human future. Hybrid art and layered combination becomes the tool of such imagination and depiction.Current exhibition also serves as Britta Benno’s second peer-reviewed creative output of her studies in the Doctoral School at the Estonian Academy of Arts. In her artistic research, Benno concentrates on depicting science fictional landscape in the extended field of drawing and printmaking.Britta Benno (b. 1984) is an artist mainly working with drawing and printmaking, she lives and works in Tallinn. She is intrigued by various hybrid techniques and materials as well as the new perspectives that start to emerge when juxtapose and combine the abovementioned techniques and materials. Benno’s exhibitions of the past few years function as a series while depicting post-human urban landscapes. Conceptual keywords are: memory, power, fugacity of meanings (ruins), visualisation (worlding), mental tools of a graphic artist (layered thinking) and posthumanist philosophy.Benno’s last pop-up exhibition Of Becoming a Shape of a Land(Scape) was completed during a residency in Iceland and was opened for a few days in Outver gallery, Iceland. In Tallinn the same exhibition project, titled as Once I Had, was held together with Heather Beardsley in Kraam Project Room in the autumn of 2019. The most prominent personal exhibition Dystopic Tallinn was open in Tallinn Art Hall gallery in the summer of 2019.The artist expresses her gratitude to: Ragnar Neljandi (cameraman, animator, post-production), Heigo Eeriksoo (puppet master), Mait Eerik (prop master), Cultural Endowment of Estonia, Nukufilm LLC.Exhibitions in Hobusepea gallery are supported by the Cultural Endowment of Estonia,
Estonian Ministry of Culture and Liviko Ltd.Eelmine
Maret Olveti näitus „Metsamüüt ja müstiline sõõr”
Järgmine
Õnnitleme Toomas Kuusingut!

Lisa kommentaar

Email again: